Ziyaretçi ve Refakatçı Kuralları
01 Eylül 2023

ZİYARETÇİ VE REFAKATÇİ KURALLARI

HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?

 • Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır
 • Hastanemizde ziyaret saatleri her gün 13.00-14.00 ve 18.00-19.00 saatleri arasındadır.
 • Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır.
 • Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
 • Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
 • Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır.
 • El hijyenine dikkat etmelidirler.
 • Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır.
 • Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir.
 • Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.
 • Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir.
 • Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, çiçek, kolonya olabilir.
 • Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.
 • Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
 • Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
 • Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir.
 • 12 yaştan küçük çocukların hastane ortamlarında enfeksiyon alma riskleri yetişkinlerden daha fazla olduğundan hasta ziyareti yapmaları sakıncalı ve yasaktır.
 • Ziyaretlerin 15 dakikayı geçmeyecek şekilde yapılmasına özen gösterilecektir. Ziyaret süresi dolduktan sonra ve ziyaret esnasında servisler sorumlular tarafından kontrol edilir ve ziyaretçilerin servisleri boşaltmaları sağlanır.
 • Hastalarımızın sağlığı için tüm hastane binası içerisinde sigara içilmesine kesinlikle izin verilmez.
 • Çocuk hastalar hekimi tarafından onay verildiği durumda kardeş ve arkadaşları tarafından her gün 13:00 – 14:00 arası saatleri arasında ziyaret edilebilir.
 • Hasta ve yakınları için yemek saatlerimiz aşağıdaki gibidir:

     Sabah kahvaltısı: 07:30- 08:00

     Öğle yemeği: 12:00- 13:00

     Akşam Yemeği: 17:00- 18:00

Hasta odalarında bulunan Hasta ve Ziyaretçi Rehberinde de gereken kurallar belirtilmiştir.

 

KİMLER REFAKATÇİ OLMAMALIDIR?

 • 18 yaş altı çocuklar,
 • Ateş, öksürük, balgam çıkarma gibi şikâyeti olanlar,
 • Enfeksiyona hastalığı veya enfeksiyona yatkınlığı olanlar,
 • Bakıma ihtiyacı olan kişiler
 • Herhangi bir kronik hastalığı olanlar refakatçi olmaması gerekir.

REFAKATÇİ KURALLARI

 • Hastanızın alerjisi varsa nefes darlığına yol açacak kolonya, parfüm, çiçek getirmeyiniz.
 • Hastanıza hastanemizce verilen diyet yemeğinden başka dışardan yemek getirmeyiniz.
 • Eğer tuzsuz diyet uygulaması varsa hastalarınızın yemeğine ekstra tuz koymayınız.
 • Hastanız tuvalet, lavabo vs. giderken başı dönüp düşebilir, bu nedenle hastanıza mümkünse koluna girerek refakat ediniz.
 • Enfeksiyon riskini azaltmak için hastanızın ziyaretçilerinin mümkün olduğunca az olmasını ve kısa süreli kalmalarını sağlayınız.
 • Mümkünse siz ve ziyaretçilerinizin hasta ile tokalaşmasını engelleyiniz.
 • Diğer hasta odalarına girmeyiniz.
 • Hastanızla ilgili olarak gelişebilecek herhangi bir olumsuz değişikliği panik yapmaksızın ilgili hemşirenize veya doktorunuza bildiriniz.
 • Refakatçi değişimleri ziyaret saatlerinde ilgili servis sorumlu hemşiresinin bilgi dahilinde yapılır.
 • Refakatçiler, refakatçi tanıtım kartlarını yanlarında bulundurmalıdır.
 • Refakatçiler yemek saatlerinde refakatçi kartlarını yemekhane personellerine göstermelidir.
 • Refakatçiler vizit saatlerinde hasta odalarını boşaltmalıdır.
 • Refakatçiler doktor ve hemşire direktifleri dışında hastaya herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
 • Hastane kuralları konusunda görevlilere yardımcı olunmalıdır.
 • Hastalarınız hakkında telefonla bilgi almak istediğinizde 0312 863 10 41 (santral) arayarak bilgi alabilirsiniz.

ÖZELLİKLİ HASTA GRUPLARININ BULUNDUĞU BÖLÜMLERDE

REFAKATÇİ KURALLARI

 • Özellikli hasta gruplarının (terminal dönem, geriatri, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, İstismara uğramış hastalar) refakatçileri hasta başında hasta özelliğine uygun kişisel koruyucu ekipman (maske, bone, galoş vb.) kullanmalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının yanında refakatçi olarak kalacak kişiler; enfeksiyon hastalığı, ağır kronik hastalığı olan ve enfeksiyon almaya yatkın olan kişiler olmamalıdır.
 • Özellikli hasta gruplarının refakatçileri hastanın güven duyduğu, alışık olduğu kişiler olmalıdır.
 • İzolasyon odasında tedavisi devam eden hastaların refakatçi ve yakınlarının hastanenin belirlediği gerekli izolasyon önlemlerine uyumlu olarak refakatlerine devam etmeleri gerekmektedir.
 • Engelli hastalarımız için refakatçi desteği dışında hastane personel desteği de verilmelidir.