Personel Özlük-Yazı İşleri birimi
31 Aralık 2021

Hastane personelinin göreve başlayış ve ayrılışı yapılır. Yıllık izin ve raporları düzenlenir, sicil dosyaları ve özlük bilgileri dosyalanır.

 Yazı işleri birimi, kurum içi ve kurumlar arası gerekli yazışmaların yapıldığı birimdir.