Görevlendirme Komitesi
21 Ağustos 2023

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ SORUMLU BAŞHEKİM YARDIMCISI

Dr.Muhammed Bistami Berat ALBAYRAK

KALİTE BİRİMİ

Tuğçe TÜRK (HEMŞİRE-Kalite Yönetim Direktörü) Ümran ERGÜN(Tıbbi Sekreter-Kalite Birim Çalışanı)

KURUMSAL HİZMETLER (Kurumsal Yapı, Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi Sorumluları)

Dr.Muhammed Bistami Berat ALBAYRAK-Başhekim Yardımcısı, Tuğçe TÜRK-Kalite Yönetim Direktörü- Ümran ERGÜN(Tıbbi Sekreter-Kalite Birim Çalışanı)

RİSK YÖNETİM EKİBİ

Uzm.Dr.Mehmet Nuri ACAR-Başhekim , Dr.Muhammed Bistami Berat ALBAYRAK-Başhekim Yardımcısı,Özlem ÇELİK (Sağ.ık Bakım Hizmetleri Müdürü), Yusuf KILIÇ – İdari ve Mali İşler Müdürü , Serpil ÇETE (Müdür Yardımcısı) Tuğçe TÜRK-Kalite Yönetim Direktörü, Ümran ERGÜN-Tıbbi Sekreter (Kalite Birim Çalışanı) ,Şahin AKTÜRK (Sivil Savunma Amiri),Ünal AYDIN –Tıbbi Sekreter –(İş Güvenliği Sorumluları),Selin CENGİZ –Enfeksiyon Hemşiresi ,Kamil APAYDIN –Güvenlik Sorumlu Amiri,Furkan TAŞ – İşyeri Hekimi,Esra ÖZKAN GENÇ-Memur –Taşınır Kontrol Kayıt Yetkilisi

KURUMSAL VERİMLİLİK EKİBİ

Uzm.Dr.Mehmet Nuri ACAR-Başhekim, Dr.Muhammed Bistami Berat ALBAYRAK-Başhekim Yardımcısı,Özlem ÇELİK-Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü),Yusuf KILIÇ – İdari ve Mali İşler Müdürü ,Serpil ÇETE –Müdür Yardımcısı, Kalite Birimi, Tüm Birim Sorumluları

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Dr.Muhammed Bistami Berat ALBAYRAK-Başhekim Yardımcısı, Özlem ÇELİK- Sağlık Bakım Hizmetlir Müdürü, Kalite Birimi, Tüm Birim Sorumluları

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Uzm.Dr.Mehmet Nuri ACAR-Başhekim,Dr.Muhammed Bistami Berat ALBAYRAK-Başhekim Yardımcısı, Özlem ÇELİK-Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Yusuf KILIÇ – İdari ve Mali İşler Müdürü ,Tuğçe TÜRK-Kalite Yönetim Direktörü, Uzm.Dr.Ekin Arel YEŞİLOĞLU-Dahiliye Uzmanı , Selin CENGİZ-Hemşire Enfeksiyon Hemşiresi, Tülay KAYABAŞI-Ebe- Eğitim Hemşiresi,Asude ERÖZKAN-Sosyal Çalışmacı- Hasta Hakları Birim Sorumlusu,Şenay ÖZGÜRLÜK-Hemşire -Birim Sorumlusu,Şahin AKTÜR-V.H.K.İ. Sivil Savunma Amiri,Ümran ENGÜN-Tıbbi Sekreter- Kalite Birim Çalışanı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Uzm.Dr.Mehmet Nuri ACAR-Başhekim , Dr.Muhammed Bistami Berat ALBAYRAK-Başhekim Yardımcısı,, Özlem ÇELİK-Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Yusuf KILIÇ – İdari ve Mali İşler Müdürü , Tuğçe TÜRK-Kalite Yönetim Direktörü, , Uzm.Dr Serap YAMAN ERDEM , Selin CENGİZ-Hemşire Enfeksiyon Hemşiresi, Tülay KAYABAŞI-Ebe- Eğitim Hemşiresi,Asude ERÖZKAN-Sosyal Çalışmacı- Hasta Hakları Birim Sorumlusu, Şenay ÖZGÜRLÜK-Hemşire -Birim Sorumlusu, Kamil APAYDIN-Güvenlik Personeli-Güvenlik Sorumlusu,İş Sağlığı Güvenliği, Şahin AKTÜR-V.H.K.İ. Sivil Savunma Amiri, Ümran ENGÜN-Tıbbi Sekreter-Kalite Birim Çalışanı

EĞİTİM KOMİTESİ

Uzm.Dr.Mehmet Nuri ACAR-Başhekim, Dr.Muhammed Bistami Berat ALBAYRAK-Başhekim Yardımcısı,Özlem ÇELİK-Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü), Tuğçe TÜRK-Hemşire-Kalite Yönetim Direktörü, Ümran ERGÜN –Tıbbi Sekreter - Kalite Birim Çalışanı, Behice KESER-Hemşire-Eğitim Hemşiresi, Tülay KAYABAŞI-Ebe-Eğitim Hemşiresi, Uzm.Dr.Mehmet Kağan PAKDİL , Selin CENGİZ–Enfeksiyon Hemşiresi.

TESİS GÜVENLİĞİ

Uzm.Dr.Mehmet Nuri ACAR-Başhekim , Dr.Muhammed Bistami Berat ALBAYRAK-Başhekim Yardımcısı ,Özlem ÇELİK (Sağ.ık Bakım Hizmetleri Müdürü), Yusuf KILIÇ – İdari ve Mali İşler Müdürü , Serpil ÇETE (Müdür Yardımcısı) Tuğçe TÜRK-Kalite Yönetim Direktörü, Ümran ERGÜN-Tıbbi Sekreter (Kalite Birim Çalışanı) , Şahin AKTÜRK (Sivil Savunma Amiri),Ünal AYDIN –Tıbbi Sekreter –(İş Sağlığı vr Güvenliği Sorumlusu) , Selin CENGİZ –Enfeksiyon Hemşiresi , Kamil APAYDIN –Güvenlik Sorumlu Amiri ,Furkan TAŞ – İşyeri Hekimi, Esra ÖZKAN GENÇ-Memur –Taşınır Kontrol Kayıt Yetkilisi ,Saadettin Selçuk KIVRAK – Teknisyen Sorumlusu

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ SORUMLULARI

Dr.Muhammed Bistami Berat ALBAYRAK-Başhekim Yardımcısı,Özlem ÇELİK-Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü), Serpil ÇETE- Müdür Yardımcısı,Şahin AKTÜRK-V.H.K.İ.- Sivil Savunma Amiri, Ümran ERGÜN-Kalite Birim Çalışanı

SOSYAL SORUMLULUK

Asude ERÖZKAN-Sosyal Çalışmacı- Hasta Hakları Birim Sorumlusu, Dilara BAŞBOZKURT-Psikolog.

HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

SKS Anket Uygulayan- Tuğçe TÜRK-Hemşire-Kalite Yönetim Direktörü, Ümran ERGÜN-Kalite Birim Çalışanı ,Tüm Birim Sorumluları

AYAKTAN-ACİL-YATAN VE ÇALIŞAN ANKETLERİ-HASTA VE YAKINLARI-ÇALIŞAN GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Dr.Muhammed Bistami Berat ALBAYRAK-Başhekim Yardımcısı,Özlem ÇELİK-Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü),Serpil ÇETE- Müdür Yardımcısı, ANKET GÖREVLİSİ-Tuğçe TÜRK-Hemşire-Kalite Yönetim Direktörü,Ümran ERGÜN-Kalite Birim ÇalışanıTüm Birim Sorumluları

 

SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

HASTA BAKIMI (TÜM KLİNİK SORUMLULARI)

İlknur YAMAN-Acil Tıp Teknisyeni – Aydın ÇALIŞ-Hemşire Şirin KARAKILINÇ-Hemşire, Tamer GÜNER-Sağlık Memuru, Gülten KAVLAK-Ebe, Duygu DİVARCI-Acil Servis Sorumlu Hemşiresi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hizmetleri, Şirin KARAKILINÇ-Hemşire-Çocuk Servisi,

İLAÇ YÖNETİMİ

Ecz.Selen SALTIK-Eczacı, Ecz.Fatma Nur DİNÇ-Eczacı, Ecz.Merve TÜRKER-Eczacı

ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

Selin CENGİZ-Hemşire-Enfeksiyon Hemşiresi

TEMİZLİK-DEZENFEKSTİYON VE STERİLİZASYON

Selin CENGİZ-Hemşire-Enfeksiyon Hemşiresi, Bediha DOĞRU-Hemşire

FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ

Mehtap KUTLU-Hemşire

BİYOKİMYA HİZMETLERİ

Satı Arzu GÖKER-Laboratuvar Teknisyeni

TRANSFİZYON HİZMETLERİ

Uzm.Dr.Şule EREL-Dahiliye Uzmanı , Canan BOZDEMİR-Lab.Tek.

RADYASYON GÜVENLİĞİ

Uzm.Dr.Aykut BURSALI –Radyoloji Uzmanı, Selim KORKMAZER-Röntgen Teknisyeni

SERVİS SORUMLULARI (Acil,ameliyathane,Yoğun Bakım,Doğum Servisi, Diyaliz Ünitesi, HBTC. Hasta Başı Test Cihazı Sorumluları)

Acil Servis Sor.Murat YURDAKUL -Hemşire, Ameliyathane Sor. Şenay ÖZGÜRLÜK-Hemşire,Yoğun Bakım-Tamer GÜNER-Sağlık Memuru, Doğum Servisi Sor.-Gülten KAvLAK-Ebe, Diyaliz Sor.Gülnihal ÖZAY-Hemşire,

HİZMETE ERİŞİM

Hizmete Erişimi – Saime KOÇAŞ-Acil Tıp Teknisyeni

YAŞAM SONU HİZMETLER

Serpil ÇETE-Müdür Yardımcısı, Mustafa PEKMEZ-Hizmetli

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI

Özlem ÇELİK-Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Serpil ÇETE-Müdür Yardımcısı, Ümran ERGÜN-Tıbbi Sekreter-İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu,

ORGAN VE DOKU NAKLİ SORUMLUSU

Saime KOÇAŞ-Acil Tıp Teknisyeni

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ

Zehra YILDIZ-Hemşire

 

HASTA DENEYİMİ

Hasta Deneyimi- Asude ERÖZKAN-Sosyal Çalışmacı

AMELİYATHANEHİZMETLERİ

ŞENAY ÖZGÜRLÜK HEMŞİRE-AMELİYATHANE KALİTE BİRİM .SOR.

ÖTELCİLİK HİZMETLERİ

Serpil ÇETE Müdür Yardımcısı, Selin CENGİZ-Hemşire Enfeksiyon Hemşiresi, Özlem ERDOĞAN-Sürekli İşçi Temizlik Hizmetleri Sorumlusu

MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ

Serpil ÇETE-Müdür Yardımcısı, Esra ÖZKAN GENÇ-Memur-Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, Erdinç BİÇER-Lab.Tek. –Klinik Müh. Amine BARIŞ-Sürekli İşçi, Depo Çalışanı,

TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ

İlyas KAYA-Memur, Yeliz AYAŞ- Hizmetli

ATIK YÖNETİMİ

Özlem ÇELİK –Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Selin CENGİZ-Hemşire-Enfeksiyon Hemşiresi,

DIŞ KAYNAKLI DÖKÜMANLARIN TAKİBİNDEN SORUMLU

Serpil ÇETE-Müdür Yardımcısı, Ali GAZELOĞLU-V.H.K.İ.-Evrak Birimi, Ömer KUVVETTAŞ-V.H.K.İ.-Evrak Birimi

DİLEK VE ÖNERİ KUTULARINI DEĞERLENDİRME EKİBİ

Dr.Muhammed Bistami Berat ALBAYRAK-Başhekim Yardımcısı, Tuğçe TÜRK-Hemşire Kalite Yönetim Direktörü, Asude ERÖZKAN –Sosyal Çalışmacı

KALİTE BİRİMİ (BÖLÜM BAZLI GÖSTERGE SORUMLULARI

Dr.Muhammed Bistami Berat ALBAYRAK-Başhekim Yardımcısı, Özlem ÇELİK-Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, Tuğçe TÜRK-Hemşire Kalite Yönetim Direktörü -Tüm Birim Sorumluları