Teşhis İlişkili Gruplar (TİG) Birimi
31 Aralık 2021

Hastalıkların klinik ve maliyet verileri kullanılarak gruplandırılması ve benzer hastalıkların benzer gruplara atanmasını içeren bir yöntemdir.