Misyon, Vizyon, Değerler

 MİSYONUMUZ

Sağlık hizmetlerini insan ve hasta hakları çerçevesinde, hizmet kalitesi standartlarını temel alarak, etik kurallara uygun, profesyonellik ve ekip ruhu içinde, etkin, verimli, güvenilir, saygın, kaliteli, kolay ulaşılabilir ve güler yüzlü bir anlayışla topluma sunmaktır.

 VİZYONUMUZ

Bilimsel gelişmelerin ışığında, kurum politikaları çerçevesinde,  kaliteli, güvenilir, verimli, etkin, insana bütüncül yaklaşımı benimseyen, hasta ve çalışan güvenliğini öncelikli olarak ele alan, mesleki bilgi ve deneyimini sürekli geliştiren ve etik ilkeleri koruyan bir ekip anlayışı içerisinde   sağlık hizmeti sunarak örnek gösterilen bir ilçe hastanesi olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Etik ilkelere duyarlı
 • Ekip bilinci gelişmiş
 • Hasta haklarına saygılı
 • Mükemmeliyetçilik
 • Eşitlik
 • Empati
 • Güler yüz
 • Tecrübe
 • Hoşgörü
 • İnsana ve emeğe saygı
 • Güvenilirlik
 • Bilime ve akla dayalı davranmak
 • Çalışkanlık
 • Profesyonellik
 • Yeniliklere açıklık
 • Dürüstlük
 • Sorumluluk
 • Duyarlılık