Çevre Politikası

DR. HULUSİ ALATAŞ ELMADAĞ DEVLET HASTANESİ OLARAK AŞAĞIDAKİ POLİTİKA İLKELERİ BENİMSENMİŞTİR.Faaliyetlerimizde  çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,


İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak,

Çevre konusunda yükümlü bulunduğumuz tüm yasal ve diğer zorunluluklara uymak,

Geri dönüştürülebilir atıkların yerinde toplanmasını ve ilgili firmalara teslimini sağlamak,

Çevre duyarlılığımızın gereklerini yerine getirmek amacıyla çevresel amaç ve hedeflerin belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesi ile çevre yönetim sisteminin sürekliliğini ve gelişmesini sağlamak,

Sağlık  hizmetinin sunumu esnasında oluşan atıkların kaynaklarında ayrıştırılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılmasını sağlamak,

Gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak çevre politikamızın temelini teşkil etmektedir.