Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin etik ilkelere bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,
 • Yeni hastanemizde hizmet birimlerinin eksikliklerini tamamlamak, çalışır duruma getirmek,
 • Eksik olan uzman hekim kadrolarının tamamlanmasını sağlamak, hasta yatış oranlarını arttırmak, 
 • Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite, verimlilik doğrultusunda gerek görülen tüm alt yapı,cihaz,donanım eksikliklerini gidermek,
 • Engelli hastalara yönelik bina düzenlemelerini yapmak,
 • Mevcut kullanılır cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonlarını yapmak, 
 • Hastanenin elektrik- su tüketimini azaltmaya yönelik düzenlemeler yapmak,
 • Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli kullanımını sağlamak,
 • Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek,
 • Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda hizmetli ve sağlık personeli sayısını arttırmak, 
 • Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek,
 • Dilek şikayet kutularındaki istekleri, şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak,
 • Hastane tanıtım broşürlerini hazırlamak, hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak,

25 Nisan 2023