Kalite Yönetimi Birimi
30 Mart 2023

Hastanemiz kalite yönetim birimi; kalibrasyon, dokümantasyon, proses yönetimi ve eğitim konularıyla ilgilenmektedir. Kalibrasyon sürecinde hastanemizde mevcut cihazların doğrulama işlemi yapılmakta, dokümantasyon süreci ile sistem için gerekli dokümanların yönetimi sağlanmakta, süreç yönetim ile hastanemiz süreçleri izlenmekte, eğitim bölümü ile de hastanenin tüm eğitim faaliyetlerini koordine etmektedir.

      Kurumumuzda tüm eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve uygulanmasından eğitim hemşiresi ve eğitim komitesi sorumludur.

      Hastanemiz hasta odaklı çalışmalarını sürdürmekte olup, hasta memnuniyet anketleri (ayaktan, yatan, acil)   her ay ve çalışan memnuniyet anketleri yılda iki kez uygulanmakta, anketlerin istatistik sonuç ve değerlendirmelerine göre düzeltici-önleyici faaliyetler planlanarak uygulanmaktadır.