Evrak Kayıt Birimi
31 Aralık 2021

  Kuruma gelen ve kurumdan çıkan her türlü evrakın kayıt, dağıtım, posta, dosyalama ve arşivini yapmaktadır.