Mutemetlik
31 Aralık 2021

Hastanemizin personellerine ait maaş, ek ödeme, döner sermaye, nöbet ödemeleri, gibi özlük ödemelerinin ve mali hakların düzenlenip yürütüldüğü birimdir.