T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetimi Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/08/2018

Hastanemiz kalite yönetim birimi; kalibrasyon, dokümantasyon, proses yönetimi ve eğitim konularıyla ilgilenmektedir. Kalibrasyon sürecinde hastanemizde mevcut cihazların doğrulama işlemi yapılmakta, dokümantasyon süreci ile sistem için gerekli dokümanların yönetimi sağlanmakta, süreç yönetim ile hastanemiz süreçleri izlenmekte, eğitim bölümü ile de hastanenin tüm eğitim faaliyetlerini koordine etmektedir.

      Kurumumuzda tüm eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve uygulanmasından eğitim hemşiresi ve eğitim komitesi sorumludur.

       Hastanemiz hasta odaklı çalışmalarını sürdürmekte olup, hasta memnuniyet anketleri (ayaktan, yatan, acil)   her ay ve çalışan memnuniyet anketleri yılda iki kez uygulanmakta, anketlerin istatistik sonuç ve değerlendirmelerine göre düzeltici-önleyici faaliyetler planlanarak uygulanmaktadır.


30237.jpg                  IMG_4020.jpg
 
                                              Esra ORHAN                                                                                                                                           Özlem ÇELİK
                                  Kalite Yönetim Direktörü                                                                                                         Kalite Birim Temsilcisi, Enf. Kont. Hemşiresi