T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Organizasyon Şeması

Güncelleme Tarihi: 12/04/2018

 BAŞHEKİM

 BAŞHEKİM YARDIMCISI                                                                                                                                                                                                                      

 • AMELİYATHANE                                                          
 • YOĞUN BAKIM
 • ACİL SERVİS
 • YATAKLI SERVİSLER
 • RADYOLOJİ
 • LABORATUVAR
 • ACİL VE UZMAN HEKİMLER NÖBET VE ÇALIŞMA TAKİP HİZM.
 • SABİM-BİMER
 • KOMİTE VE EKİPLER
 • ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
 • VERİMLİLİK BİRİMİ
 • KALİTE BİRİMİ
 • ECZANE-DİYETİSYEN
 • MHRS
 • SİVİL SAVUNMA BİRİMİ
 • TİG
 • ORGAN BAĞIŞ BİRİMİ
 • EVDE SAĞLIK BİRİMİ
 • HASTA HAKLARI BİRİMİ

   SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜ

 • AMELİYATHANE
 • YOĞUN BAKIM
 • YATAKLI SERVİSLER
 • ACİL SERVİS
 • RADYOLOJİ
 • LABORATUVAR
 • EĞİTİM BİRİMİ
 • ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ
 • SAĞLIK PERSONELİ NÖBET VE ÇALIŞMA TAKİP HİZMETLERİ
 • VERİMLİLİK BİRİMİ
 • ÇEVRE VE ATIKLAR

     İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

 • SATIN ALMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
 • DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI ANALİZ VE TAKİBİ
 • PERSONEL ÖZLÜK HİZMETLERİ
 • MUTEMETLİK BİRİMİ
 • TEKNİK SERVİS
 • AYNİYAT DEPO
 • EVRAK BİRİMİ
 • MUAYENE KABUL VE STOK YÖNETİMİ
 • VERİMLİLİK BİRİMİ
 • ULAŞIM HİZMETLERİ KOORDİNASYONU
 • HİZMET ALIMMI YOLUYLA ÇALIŞAN PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI
 • İSTATİSTİK BİRİMİ
 • ARŞİV HİZMETLERİ KOORDİNASYONU
 • MUTFAK- YEMEKHANE-ÇAMAŞIRHANE HİZM.
 • MORG HİZMETLERİ
 • SATIN ALMA HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İLE DÖNER SERMAYE BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI ANALİZ VE TAKİBİ
 • HBYS (OTOMASYON) YAZILIM, DONANIM, ALT YAPI HİZMETLERİNİN TAKİBİ

 

İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜR YARDIMCISI

 • PERSONEL İŞLERİ İLE İLGİLİ TÜM YAZIŞMALAR VE EVRAK KAYIT İŞLEMLERİ
 • STAJYER ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ
 • MAL VE HİZMET ALIMLARI MUAYENE KABUL KOMİSYON ÜYELİĞİ
 • ÇAMAŞIRHANE VE ULAŞIM HİZMETLERİ KOORDİNASYONU
 • İSTATİSTİK HİZMETLERİ KOORDİNASYONU
 • KALİTE HİZMET YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK DEĞERLENDİRME HİZMET KOORDİNASYONU
 • HASTANE GÜVENLİK HİZMETLERİNİN TAKİBİ
 • HASTA KABUL İŞLEMLERİ İLE POLİKLİNİK HİZMETLERİ
 • SAĞLIK KURULU HİZMETLERİNİN KOORDİNASYONU
 • HABERLEŞME HİZMETLERİ KOORDEİNASYONU
 • ARŞİV HİZMETLERİ KOORDİNASYONU
 • HİZMET ALIMLARI MUAYENE KABUL KOMİSYON ÜYELİĞİ
 • YEMEK HİZMETLERİ İLE YEMEKHANE PERSONELLERİNİN SEVK VE KOORDİNASYONU
 • BİLGİ İŞLEM, TEMİZLİK VE GÜVENLİK ELEMANLARININ SEVK VE KOORDİNASYONU