Dış Kaynaklı Doküman Listesi
31 Aralık 2021

694 KHK.pdf
BULAS¸ICI HASTALIKLAR SU¨RVEYANS VE KONTROL ESASLARI YO¨NETMELI·GˆI·.docx
DEVLET MEMURLARININ TEDAVI· YARDIMI VE CENAZE GI·DERLERI·.pdf
DI·YALI·Z MERKEZLERI· HAKKINDA YO¨NETMELI·K.doc
DEVLET MEMURLARI KANUNU 657.pdf
DY.LS.01 DIS¸ KAYNAKLI DOKU¨MAN LI·STESI·.docx
Elektronik Belge Yo¨netim Sistemi Yo¨nergesi.pdf
EVDE BAKIM HI·ZMETLERI· SUNUMU HAKKINDA YO¨NETMELI·K.docx
HASTA HAKLARI YO¨NETMELI·GˆI·.docx
HEMS¸I·RELI·K YO¨NETMELI·GˆI·.docx
HEMS¸I·RELI·K YO¨NETMELI·GˆI·NDE DEGˆI·S¸I·KLI·K.doc
I·halelere Katılmaktan Yasaklama I·s¸lemleri 201812 Sayılı Genelge.pdf
DEVLET ARS¸I·V HI·ZMETLERI· HAKKINDA YO¨NETMELI·K.docx
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (1).docx
YANGIN O¨NLEME VE SO¨NDU¨RME YO¨NERGESI· (1).doc
YATAKLI TEDAVI· KURUMLARI I·S¸LETME YO¨NETMELI·GˆI· (1).pdf
ZEHI·RLENME TANI TEAVI· REHBERI· 2007.pdf
KAMU HASTANELERI· BI·RLI·KLERI· VERI·MLI·LI·K KARNE DEGˆERLENDI·RMESI· HAKKINDA YO¨NERGE.pdf
BI·NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YO¨NETMELI·K.pdf
ACI·L SAGˆLIK HI·ZMETLERI· YO¨NETMELI·GˆI·.docx
gostergeyonetimirehberi.pdf
guvenlicerrahiuygulamarehberi.pdf
ilacguvenligirehberi.pdf
YATAKLI TEDAVI· KURUMLARI I·S¸LETME YO¨NETMELI·GˆI· (1).pdf
DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ.pdf
52-DOĞUM VE SZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ 01.01.2010.pdf
DOĞUM ÖNCESİ BAKIM YÖNETİM REHBERİ.pdf
dokumanyonetimirehberi.pdf
EVDE-SAĞLIK-HİZMETLERİ-YÖNETMELİK-27.02.2015-TARİHLİ.pdf
ACİL OBSTETRİK BAKIM YÖNETİM REHBERİ.pdf
anket-uygulama-rehberi.pdf