T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Güncelleme Tarihi: 09/04/2019

694 KHK.pdf
BULAS¸ICI HASTALIKLAR SU¨RVEYANS VE KONTROL ESASLARI YO¨NETMELI·GˆI·.docx
DEVLET MEMURLARININ TEDAVI· YARDIMI VE CENAZE GI·DERLERI·.pdf
DI·YALI·Z MERKEZLERI· HAKKINDA YO¨NETMELI·K.doc
DEVLET MEMURLARI KANUNU 657.pdf
DY.LS.01 DIS¸ KAYNAKLI DOKU¨MAN LI·STESI·.docx
Elektronik Belge Yo¨netim Sistemi Yo¨nergesi.pdf
EVDE BAKIM HI·ZMETLERI· SUNUMU HAKKINDA YO¨NETMELI·K.docx
HASTA HAKLARI YO¨NETMELI·GˆI·.docx
HEMS¸I·RELI·K YO¨NETMELI·GˆI·.docx
HEMS¸I·RELI·K YO¨NETMELI·GˆI·NDE DEGˆI·S¸I·KLI·K.doc
I·halelere Katılmaktan Yasaklama I·s¸lemleri 201812 Sayılı Genelge.pdf
DEVLET ARS¸I·V HI·ZMETLERI· HAKKINDA YO¨NETMELI·K.docx
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (1).docx
YANGIN O¨NLEME VE SO¨NDU¨RME YO¨NERGESI· (1).doc
YATAKLI TEDAVI· KURUMLARI I·S¸LETME YO¨NETMELI·GˆI· (1).pdf
ZEHI·RLENME TANI TEAVI· REHBERI· 2007.pdf
KAMU HASTANELERI· BI·RLI·KLERI· VERI·MLI·LI·K KARNE DEGˆERLENDI·RMESI· HAKKINDA YO¨NERGE.pdf
BI·NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YO¨NETMELI·K.pdf
ACI·L SAGˆLIK HI·ZMETLERI· YO¨NETMELI·GˆI·.docx
gostergeyonetimirehberi.pdf
guvenlicerrahiuygulamarehberi.pdf
ilacguvenligirehberi.pdf
YATAKLI TEDAVI· KURUMLARI I·S¸LETME YO¨NETMELI·GˆI· (1).pdf
DOĞUM SONU BAKIM YÖNETİM REHBERİ.pdf
52-DOĞUM VE SZARYEN EYLEMİ YÖNETİM REHBERİ 01.01.2010.pdf
DOĞUM ÖNCESİ BAKIM YÖNETİM REHBERİ.pdf
dokumanyonetimirehberi.pdf
EVDE-SAĞLIK-HİZMETLERİ-YÖNETMELİK-27.02.2015-TARİHLİ.pdf
ACİL OBSTETRİK BAKIM YÖNETİM REHBERİ.pdf
anket-uygulama-rehberi.pdf